மலையகத் தமிழர்களை ‘தோட்டக்காட்டான்’ என விளித்து, அவர்களை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் கருத்து வெளியிட்ட தேசிய காங்கிரஸின் தலைவர் அதாவுல்லாவுக்கு, தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனோ கணேசன் தக்க வகையில் பதிலடி கொடுத்தார்.

மின்னல் நிகழ்ச்சியில் நடந்தது என்ன?

 

PTV

மலையகத் தமிழர்களை 'தோட்டக்காட்டான்' என விளித்து, அவர்களை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் கருத்து வெளியிட்ட தேசிய காங்கிரஸின் தலைவர் அதாவுல்லாவுக்கு, தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனோ கணேசன் தக்க வகையில் பதிலடி கொடுத்தார்.

Posted by பச்சை தங்கம் on Sunday, November 24, 2019