” கல்முனை வடக்கு உப பிரதேச செயலகத்தை முழு அதிகாரமும் கொண்ட பிரதேச செயலகமாக தரமுயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவேண்டும். இது தொடர்பில் அரசுக்கு அறிவிக்கப்படும். போராட்டக்காரர்களுக்கு நீதி பெற்றுக்கொடுக்கப்படும்.”

ரத்தன தேரர்

" கல்முனை வடக்கு உப பிரதேச செயலகத்தை முழு அதிகாரமும் கொண்ட பிரதேச செயலகமாக தரமுயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவேண்டும். இது தொடர்பில் அரசுக்கு அறிவிக்கப்படும். போராட்டக்காரர்களுக்கு நீதி பெற்றுக்கொடுக்கப்படும்.''www.leadnews7.com

Posted by Leadnews7 on Thursday, June 20, 2019